Үзэсгэлэн худалдаа

бид 2019 оны 9-р сард Өмнөд Африкт зохиогдсон үзэсгэлэн худалдаанд оролцож, бүтээгдэхүүнээ харууллаа.

манай бараа бүтээгдэхүүнийг нутгийн иргэд угтан авч байлаа.


Захиалгын цаг: 5-р сарын 05-2020-ны хооронд